==

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย


เข้าสู่เว็บไซต์


ประกาศ!! พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา อ่านที่นี่!!


วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 15 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-217106 โทรสาร 054-224426 อีเมล์ : admin@lampangtc.ac.th
Lampang Technical College 15 Tahcrownoi Rd. Sobtui Muang Lampang 52100 Tel 054-217106 Fax 054-224426 E-mail : admin@lampangtc.ac.th