ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
BiGDaTa
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายSATHAPORN SRIJAIWONG
  นายUdom Chaiwandee
  นายฐปน เกาะแก้ว
  นายวิทวัส เปี้ยปลูก
  นายอนุรักษ์ เนมหาวัน
  นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ
  นายวิษณุกร จักร์คร่อง
  นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 456  
เข้าชมปีนี้ : 4,618  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 25,119  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายวิทวัส  เปี้ยปลูก
เบอร์โทรศัพท์ :  0869108202
อีเมล์ :  wildaofzeed@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.mechatroniclampang.lnw.mn/index.html
วันที่เข้าทำงาน :  14-05-2556
  สาขาวิชา :  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูอัตราจ้าง
ตำแหน่งทางบริหาร :  -
วุฒิการศึกษา :   วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  -ไมโครคอนโทรลเลอร์
-ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
-ออกแบบระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  
ประวัติการศึกษา :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปีที่จบ 2556
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เมคคาทรอนิกส์ ปีที่จบ 2553
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่จบ 2551
วิชาที่สอน :  -ไมโครคอนโทรเลอร์
-ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :