ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
BiGDaTa
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายSATHAPORN SRIJAIWONG
  นายUdom Chaiwandee
  นายฐปน เกาะแก้ว
  นายวิทวัส เปี้ยปลูก
  นายอนุรักษ์ เนมหาวัน
  นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ
  นายวิษณุกร จักร์คร่อง
  นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 434  
เข้าชมปีนี้ : 4,596  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 25,097  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมฤทธิ์  กล้าทำ
เบอร์โทรศัพท์ :  0882684851
อีเมล์ :  kyonosuke@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  
  สาขาวิชา :  เมคคาทรอนิกส์
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูผู้สอน
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   คอบ.อท.
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  e-books 
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  ปวช.3  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ป.ตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
วิชาที่สอน :  ระบบเอฟเอ็มเอส

ภาษาคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :