ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ปฐมนิเทศและทำสัญญานักศึกษาฝึกงาน ก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  
  การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559 ระบบปกติ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1