ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 313  
เข้าชมปีนี้ : 313  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,888  
  คู่มือมาตรฐาน APACC
คู่มือมาตรฐานนานาชาติ APACC
 

ไฟล์ WORD ไฟล์PDF
1. คู่มือมาตรฐานนานาชาติ APACC_Eng 1. คู่มือมาตรฐานนานาชาติ APACC_Eng
2. คู่มือมาตรฐานนานาชาติ APACC_Th 2. คู่มือมาตรฐานนานาชาติ APACC_Th


แบบรายงานมาตรฐานนานาชาติ APACC

ไฟล์ WORD ไฟล์PDF
1. แบบมาตรฐานนานาชาติ APACC_Eng 1. แบบมาตรฐานนานาชาติ APACC_Eng
2. ใบสมัครเข้ารับการประเมิน_Eng 2. ใบสมัครเข้ารับการประเมิน_Eng