สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  รายงานการประชุมสามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ครั้งที่ 2/2560 
  รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ครั้งที่ 1/2560 
  เชิญประชุม สมาคมผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ครั้งที่ 2/2559 
  รายงานการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ครั้งที่1/2559 
  รายงานการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2558 สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  แสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้อำนวยการวิยาลัยเทคนิคลำปาง และครู ในการ เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 
  ผู้แทนกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศล นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
มีข้อมูลทั้งหมด  17  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2