ประเภท : กิจกรรมภายในแผนก   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2559 แผนกช่างยนต์ 
  โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559 
  นิเทศนักศึกษาทวิภาคีฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน  
  โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม" (Energy4)  
  พิธีรับมอบรางวัล "ฟุตบอลประเพณี ช่างยนต์สารสัมพันธ์" ของแผนกช่างยนต์ 
  กิจกรรมมอบเครื่องมือจากทางบริษัท MITSUBICHI 
  โครงการอบรมตลับลูกปืนเครื่องจักรกล 
  โครงการตรวจก่อนเดินทางปลอดภัย อาชีวอาสา 2558 
  โครงการอาชีวะบริการซ้อมสร้าง เพื่อชุมชนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 
  กิจกรรม Open House 
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2