ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายยุทธนา  ชัยวงค์
  นายวิชัย  ฟังเพราะ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูยุทธนา ชัยวงค์
วีด้โอการเชื่อมทิก
วีดีโองานเชื่อมมิก/แม็ก
วีดีโองานเชื่อมไฟฟ้า
link
ดาวโหลด
วิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1
วิชัย ฟังเพราะ
เชื่อมมิก
งานท่อ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 87  
เข้าชมปีนี้ : 2,773  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 2,773  
  วิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1
หน่วยที่ 1 การเชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
                 1.1 หลัการเชื่อมแก๊ส                 1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเชื่อมแก๊ส
                 1.3 แก๊สเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการเชื่อมแก๊ส
                 1.4 ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สต่อตัวที่ท่าราบ
                 1.5 ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สต่อตัวที่ท่าขนานนอน
                 1.6 ปฏิบัติงานเชื่อมแก๊สต่อตัวทีท่าตั้ง