ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายยุทธนา  ชัยวงค์
  นายวิชัย  ฟังเพราะ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูยุทธนา ชัยวงค์
วีด้โอการเชื่อมทิก
วีดีโองานเชื่อมมิก/แม็ก
วีดีโองานเชื่อมไฟฟ้า
link
ดาวโหลด
วิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1
วิชัย ฟังเพราะ
เชื่อมมิก
งานท่อ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 227  
เข้าชมปีนี้ : 2,913  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 2,913  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายยุทธนา   ชัยวงค์
เบอร์โทรศัพท์ :  0992731181
อีเมล์ :  ้hn.U@windowslive.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  22-12-2558
  สาขาวิชา :  ช่างเชื่อมโลหะ
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูผู้สอนแผนกช่างเชื่อมโลหะ
ตำแหน่งทางบริหาร :  หัวหน้างานอาคารสถานที่
วุฒิการศึกษา :   ปทส.เชื่อมและประสาน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  งานเชื่อมโลหะ
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  2536-2537      วิทยาลัยเทคนิคแพร่
2540-2557      วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
2558-ปัจจุบัน   วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  1. การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
2. เทคโนโลยีการเชื่อม 1
3. เทคโนโลยีการเชื่อม 2
บทความทางวิชาการ :  เอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :