ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายสมโภชน์ จงเจริญ
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 23  
เข้าชมเดือนนี้ : 691  
เข้าชมปีนี้ : 6,776  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,993  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 679 ครั้ง]
       กำหนดการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภาในอาคาร ระดับ ๑  [อ่าน : 739 ครั้ง]
       ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ..... (อ่านต่อ)
เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  [อ่าน : 1,611 ครั้ง]
       28 กรกฎาคม 2559 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Portfolio)  [อ่าน : 1,590 ครั้ง]
       ณ ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ..... (อ่านต่อ)
วันไหว้ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2559   [อ่าน : 1,713 ครั้ง]
       วันที่ 9 มิถุนายน 2559 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำกลัง เทคนิคลำปาง ..... (อ่านต่อ)
งาน มุทิตาจิต ปิ๊กบ้านเฮาจาวไฟฟ้าครั้งที่ ๒  [อ่าน : 1,127 ครั้ง]
       แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วันที่ 19 กันยายน 2558 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ขอรับทุนสมาคมผู้ปกครอง-ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
โครงการพัฒนาผู้เรียนในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Portfolio)
วันไหว้ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2559
ดูรายการทั้งหมด