ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 1/2560
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
  นายชูโชค อิ่มเหว่า
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายสมโภชน์ จงเจริญ
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายปริญญา นิยากร
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 526  
เข้าชมปีนี้ : 6,314  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,688  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภาในอาคาร ระดับ ๑  [อ่าน : 114 ครั้ง]
       ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ..... (อ่านต่อ)
เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  [อ่าน : 568 ครั้ง]
       28 กรกฎาคม 2559 ..... (อ่านต่อ)
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ขอรับทุนสมาคมผู้ปกครอง-ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  [อ่าน : 411 ครั้ง]
       28 กรกฎาคม 2559 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Portfolio)  [อ่าน : 634 ครั้ง]
       ณ ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ..... (อ่านต่อ)
วันไหว้ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2559   [อ่าน : 701 ครั้ง]
       วันที่ 9 มิถุนายน 2559 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำกลัง เทคนิคลำปาง ..... (อ่านต่อ)
งาน มุทิตาจิต ปิ๊กบ้านเฮาจาวไฟฟ้าครั้งที่ ๒  [อ่าน : 547 ครั้ง]
       แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วันที่ 19 กันยายน 2558 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ขอรับทุนสมาคมผู้ปกครอง-ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
โครงการพัฒนาผู้เรียนในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Portfolio)
วันไหว้ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2559
ดูรายการทั้งหมด