ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 40  
เข้าชมเดือนนี้ : 472  
เข้าชมปีนี้ : 10,716  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,933  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษ  [อ่าน : 39 ครั้ง]
       การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวกิจกรรม
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ประเภทโควตาภายใน สาขาวิชาไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 13 ครั้ง]
       การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ประเภทโควตาภายใน สาขาวิชาไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้รับมอบการติดตั้งการเดินสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง องค์พระพิษณุฯ ด้วยสายเ  [อ่าน : 32 ครั้ง]
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้รับมอบการติดตั้งการเดินสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง องค์พระพิษณุฯ ด้วยสายเอ็มไอ Mineral Insulated Cable Thailand co.,Ltd. ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ประเภทโควตาภายใน สาขาวิชาไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้รับมอบการติดตั้งการเดินสายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง องค์พระพิษณุฯ ด้วยสายเ
ดูรายการทั้งหมด