ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายสมโภชน์ จงเจริญ
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 28  
เข้าชมเดือนนี้ : 420  
เข้าชมปีนี้ : 5,623  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,840  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ขอรับทุนสมาคมผู้ปกครอง-ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Portfolio) 
 วันไหว้ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2559  
 แสดงความยินดี ครูปิยะดา ครูผู้ช่วยใหม่ และศึกษาดูงานวิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพ 
 งาน มุทิตาจิต ปิ๊กบ้านเฮาจาวไฟฟ้าครั้งที่ ๒ 
 ค่ายอาสาพัฒนา "ไฟฟ้าร่วมด้วยช่วยหมดใจ"  
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนีกศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2558 
 โครงการครูเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 2/2558 
 กำหนดการสอบ V-net ประจำปีการศึกษา 2558 
 การจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 
 โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( FIXIT ) 2/2558 
มีข้อมูลทั้งหมด  12  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1