ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายสมโภชน์ จงเจริญ
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 24  
เข้าชมเดือนนี้ : 692  
เข้าชมปีนี้ : 6,777  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,994  
  โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( FIXIT ) 2/2558
  หมวด  ข่าวกิจกรรม   วันที่  19-01-2559


วิทยาลัยเทคนิคลำปางได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อออกบริการชุมชนรวมทัั้งสิน 8 ศูนย์
ประกอบด้วย
1. ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
2. ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง
3. ต.ทุ่งกว๋าน อ.เมือง จ.ลำปาง
4. ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
5. ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
6. ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
7. ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
8. ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2558


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว