ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,118  
เข้าชมปีนี้ : 1,118  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,700  
  ตารางเรียน เทอม 2/2561

ตารางเรียนระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 (เริ่ม 15 พฤษภาคม 2561)

ช1E1 ช1E2 ช1E3 ช1E4 ช1E5 ช1E6 ช1E7 ช1E8 ช1E9 ช1E10
ช2E1 ช2E2 ช2E3 ช2E4 ช2E5 ช2E6 ช2E7 ช2E8 ช2E9 ช2E10
ช3E1 ช3E2 ช3E3 ช3E4 ช3E5 ช3E6 ช3E7 ช3E8 ช3E9 ช3E10
 
ตารางเรียนระดับ ปวส. ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 (เริ่ม 15 พฤษภาคม 2561)
 
ส1E1 ส1E2 ส1E3 ส1E4 ส1E5 ส1E6 ส1E7 ส1E8 ส1E9 ส1E10
ส2E1 ส2E2 ส2E3 ส2E4 ส2E5 ส2E6 ส2E7 ส2E8 ส2E9 ส2E10
 
ติดต่อหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า..... ครูโสภาพรรณ  ใฝนันตา