ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กำหนดการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 
  รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภาในอาคาร ระดับ ๑ 
  เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
  การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ขอรับทุนสมาคมผู้ปกครอง-ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  แสดงความยินดี ครูปิยะดา ครูผู้ช่วยใหม่ และศึกษาดูงานวิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร กรุงเทพ 
  กำหนดการสอบ V-NET และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 
  กำหนดการซ้อมรับใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2558 
  กำหนดการสอบ V-net ประจำปีการศึกษา 2558 
  ปฎิทินการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558  
  การจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 
มีข้อมูลทั้งหมด  10  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1