ประเภท : ข่าวกิจกรรม   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการพัฒนาผู้เรียนในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Portfolio) 
  วันไหว้ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2559  
  งาน มุทิตาจิต ปิ๊กบ้านเฮาจาวไฟฟ้าครั้งที่ ๒ 
  ค่ายอาสาพัฒนา "ไฟฟ้าร่วมด้วยช่วยหมดใจ"  
  การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนีกศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2558 
  โครงการครูเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน 2/2558 
  โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( FIXIT ) 2/2558 
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1