ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายสมโภชน์ จงเจริญ
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 608  
เข้าชมปีนี้ : 7,713  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 35,930  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายธัชคุณ  ทาสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ :  0984319092
อีเมล์ :  anocha_ta@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  25-05-2558
  สาขาวิชา :  ช่างไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูอัตราจ้าง
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี  คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  พ.ศ.2555-2558  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จ.ลำปาง
ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรี  คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิชาที่สอน :  - กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
- การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
- การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
- การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
- ระบบสื่อสารเตือนภัย
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :