ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 934  
เข้าชมปีนี้ : 934  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,516  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นางจันทร์เนียม  อิ่มจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ :  0897794441
อีเมล์ :  admin@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  01-05-2538
  สาขาวิชา :  ช่างไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครู ค.ศ.2 วิทยฐาน ชำนาญการ
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ปทส.ไฟฟ้ากำลัง
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 1 พ.ค.2538 - 15 ต.ค. 2555
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 16 ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา :  พ.ศ. 2534  ปวช.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
พ.ศ. 2536 ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
พ.ศ. 2538 ป.ตรี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
วิชาที่สอน :  2100-1009 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
3100-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3104-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :