ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 29  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,120  
เข้าชมปีนี้ : 1,120  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,702  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายอดุลย์  ชูบาล
เบอร์โทรศัพท์ :  0892611806
อีเมล์ :  adulban@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  30-11-2558
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูชำนาญการ
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   กศม.เทคโนโลยีและการสื้อสาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  วิจัยทางการศึกาา
ประวัติการทำงาน :  วิทยาลัยการอาชีพเถิน 1 พ.ย. 2545- 29 พ.ย.2558
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 30 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา :  ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2536
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2539
ป.ตรี วิทยาลัยเทคนิคอุดร 2541
ป.โท มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
วิชาที่สอน :  1.การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
2.การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
3.นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
4.ฝึกงาน
5.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :