ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 31  
เข้าชมเดือนนี้ : 616  
เข้าชมปีนี้ : 8,760  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 36,977  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายเสน่ห์  ปัญญาพี่
เบอร์โทรศัพท์ :  0820365321
อีเมล์ :  admin@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  22-06-2558
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ป.ตรี (คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  เครื่องกลไฟฟ้า,การสอนสื่อpowerpoint
งานวิจัยที่สนใจ :  ผลกระทบที่ก่อให้เกิดการสนใจการเรียนของนักศึกษาที่ต่ำลง
ประวัติการทำงาน :  ปฎิบัติหน้าที่การสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปางตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2531 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ตำแหน่งที่ออกจากสถาบันดังกล่าว วิชาการงานหลักสูตรการเรียนการสอน
ประวัติการศึกษา :  - ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปี 2526
- ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปี 2528
- ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2540
วิชาที่สอน :  ปีการศึกษา 2/2558
- งานไฟฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
- เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
- เครื่องกลไฟฟ้า 2 
- ระบบสื่อสารเตือนภัย
- งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  ครูที่ปรึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 วันที่ 27 มิ.ย. 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รายละเอียดอื่น ๆ :