ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,118  
เข้าชมปีนี้ : 1,118  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,700  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นางศิลาพันธุ์  ไชยกาล
เบอร์โทรศัพท์ :  0918564648
อีเมล์ :  milo448@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  24-04-2535
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครู ค.ศ.2 วิทยฐาน ชำนาญการ
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ป.อุตสาหกรรมศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  พ.ศ. 2530 ครูอัตราจ้าง จ.ตาก
พ.ศ. 2531-2532 ช่างไฟฟ้าโรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
พ.ศ. 2533-2534 ครูช่างไฟฟ้าโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
พ.ศ. 2535-2554 ครูช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ครูช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  ปวช.-ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกาา วิทยาเขต ตาก
ศศ.บ. การจัดการบริหารโรงงานวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
คอ.บ. ครุสาสตร์อุตรหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ตาก
กศ.ม. อุสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วิชาที่สอน :  2100-1006 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3104-0106 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3100-1002 เครื่องกลไฟฟ้า
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  -การวัดและควบคุมอุณหภูมิโรงงานอุตสาหกรรมและการใช้งานเซนเซอร์วัดระดับและวัดการไหล 21 พ.ย. 2556
-อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสารสนเทศอาชีวศึกาา RMS2012 31 ส.ค. 2556
รายละเอียดอื่น ๆ :