ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 933  
เข้าชมปีนี้ : 933  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,515  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิรัตน์  นิตย์สุข
เบอร์โทรศัพท์ :  0837091410
อีเมล์ :  sittira_433@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  03-05-2547
  สาขาวิชา :  
ตำแหน่งทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ป.ตรี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  ปวช. สาชาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พ.ศ. 2540-2542 เทคนิคลำปาง
ปวส. สาชาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พ.ศ. 2540-2542 เทคนิคลำปาง
ป.ตรี เทคโนโลยีการวัดคมทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2544-2546 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณหารลาดกระบัง
วิชาที่สอน :  2104 - 2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
3104 2105 ซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า 3
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :