ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 32  
เข้าชมเดือนนี้ : 617  
เข้าชมปีนี้ : 8,761  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 36,978  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายอำมาตย์  ประเทืองสุข
เบอร์โทรศัพท์ :  0897578975
อีเมล์ :  mr.ohm@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  09-05-2539
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูชำนาญการ
ตำแหน่งทางบริหาร :  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
วุฒิการศึกษา :   คอ.ม.ไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  
ประวัติการศึกษา :  ปวช.ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ปวส.ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คอ.ม.ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิชาที่สอน :  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ดิจิตอลประยุกต์
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :