ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 23  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,114  
เข้าชมปีนี้ : 1,114  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,696  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายสุเทพ  คล้ายชม
เบอร์โทรศัพท์ :  0857186663
อีเมล์ :  suthep.kc@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  19-05-2529
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาโท คอ.ม. สาขาวิชาไฟฟ้า
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลัง
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  - 19 พ.ค. 2529   ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2
- 15 มิ.ย. 2531   ตำแหน่ง อ.1  ระดับ 3
- 2   ต.ค. 2539   ตำแหน่ง อ.2  ระดับ 6
- 1   ต.ค. 2545  ตำแหน่ง อ.2  ระดับ 7
- 1  เม.ย. 2548  ตำแหน่ง ครู คศ.2
- 2  เม.ย. 2548  ตำแหน่ง ครู คศ.3
ประวัติการศึกษา :  1. โรงเรียนอุตรดิตถ์  พ.ศ. 2519-2522 มศ.3
2. โรงเรียนอุตรดิตถ์  พ.ศ. 2522-2523 มศ.4
3. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พ.ศ. 2523-2526 ปวช.ช่างไฟฟ้า
4. วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน พ.ศ.2526-2528 ปวส.ช่างไฟฟ้า
5. วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้วิทยาลัยเขตสงขลา พ.ศ.2528-2529 ปม.วส.ช่างไฟฟ้า
6. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศธ์ พ.ศ. 2532-2534 คอบ.ไฟฟ้ากำลัง
7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2548-2549 คอ.ม. ไฟฟ้า
วิชาที่สอน :  1. เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
2. การติดตั้งไฟฟ้าในโรงงาน
3. การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและนอกอาคาร
4. การติดตั้งไฟฟ้า 1
5. การติดตั้งไฟฟ้า 2
6. ระบบสื่อสารเตือนภัย
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  - มาตรฐานการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า 9-10 เม.ย.2545 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สัมนาวิชาการ สายไฟฟ้ามาตรฐาน วสท. พ.ศ.2556 โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จ.นครราชสีมา 12 มี.ค. 2558
- หลักการออกแบบมาตรฐานการติดตั้งและการใช้งานสำหรับระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบป้ายทางออกและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 26-27 มีค.2558 โรงแรมรานายณ์ กทม.
- เทคโนโลยี 3-5 มิ.ย. 2558 จัดโดยศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมทางเทคนิคเรื่อง ระบบการทำงานแสงอาิทตย์ ควบคุมการออกแบบ การติดตั้ง การใช้งานและการบำรุงรักษา 26-28 สค.2558 จัดโดยกรมพลังงานการไฟฟ้านครหลวง ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิต กทม.
รายละเอียดอื่น ๆ :