ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศครู/บุคลากร
บุคลากรแผนกวิชาฯ
40 ปี แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติแผนกวิชาฯ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตรการเรียนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่การเดินทาง
ติดต่อแผนกวิชาฯ
สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลครูที่ปรึกษา 2565
ตารางเรียนนักศึกษา 2565
แผนการเรียน EL-TC
บริการวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สื่อสารและโทรคมนาคม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 407  
เข้าชมปีนี้ : 6,001  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,715  

   ประกาศ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง [อ่าน : 25 ครั้ง] รวมโควตาเพื่อศึกษาต่อ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 314 ครั้ง]
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 416 ครั้ง] แนวปฏิบัติการเรียนสำหรับนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2564 [อ่าน : 439 ครั้ง]
ประกาศผู้ได้รับทุน จากศิษย์เก่าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 1,377 ครั้ง] ทุนปวส. 1 อิเล็กทรอนิกส์ (เรียนดีแต่ยากจน) [อ่าน : 1,200 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 48 ครั้ง] การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 147 ครั้ง]
ภาพการนิเทศนักเรียนฝึกงาน ปวช.3 สถานประกอบการในจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 2 /2564 [อ่าน : 361 ครั้ง] ภาพกิจกรรมเข้าแถวแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 365 ครั้ง]
ประชุมกำหนดกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ระดับภาค ภาคเหนือ ปี2564 [อ่าน : 960 ครั้ง] แผนกอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งระบบเสียงงานบุญตามศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี2563 [อ่าน : 1,079 ครั้ง]
  NewsPhoto
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
ภาพการนิเทศนักเรียนฝึกงาน ปวช.3 สถานประกอบการในจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 2 /2564
ภาพกิจกรรมเข้าแถวแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดูรายการทั้งหมด  
 
เว็บไซต์ครู
  ครูมนต์รัก มาลา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
  รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
  ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
  ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
  ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1