ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศครู/บุคลากร
บุคลากรแผนกวิชาฯ
40 ปี แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติแผนกวิชาฯ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตรการเรียนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่การเดินทาง
ติดต่อแผนกวิชาฯ
สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลครูที่ปรึกษา 2564
ตารางเรียนนักศึกษา 2564
แผนการเรียน ปวส.
แผนการเรียน ปวช.
บริการวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สื่อสารและโทรคมนาคม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 44  
เข้าชมปีนี้ : 9,371  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 43,891  

   ประกาศ
รวมโควตาเพื่อศึกษาต่อ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 61 ครั้ง] การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 205 ครั้ง]
แนวปฏิบัติการเรียนสำหรับนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2564 [อ่าน : 222 ครั้ง] ประกาศผู้ได้รับทุน จากศิษย์เก่าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 1,186 ครั้ง]
ทุนปวส. 1 อิเล็กทรอนิกส์ (เรียนดีแต่ยากจน) [อ่าน : 1,027 ครั้ง] ทุนการศึกษาไทยออยล์ สำหรับนักศึกษา ปวส. [อ่าน : 1,094 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพการนิเทศนักเรียนฝึกงาน ปวช.3 สถานประกอบการในจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 2 /2564 [อ่าน : 18 ครั้ง] ภาพกิจกรรมเข้าแถวแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 16 ครั้ง]
ประชุมกำหนดกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ระดับภาค ภาคเหนือ ปี2564 [อ่าน : 648 ครั้ง] แผนกอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งระบบเสียงงานบุญตามศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี2563 [อ่าน : 693 ครั้ง]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ อศจ. ปีการศึกษา2563 [อ่าน : 599 ครั้ง] โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย ห้างฉัตร 2563 [อ่าน : 1,336 ครั้ง]
  NewsPhoto
ภาพการนิเทศนักเรียนฝึกงาน ปวช.3 สถานประกอบการในจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 2 /2564
ภาพกิจกรรมเข้าแถวแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชุมกำหนดกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ระดับภาค ภาคเหนือ ปี2564
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งระบบเสียงงานบุญตามศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี2563
ดูรายการทั้งหมด  
 
เว็บไซต์ครู
  ครูมนต์รัก มาลา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
  รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
  ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
  ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
  ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1