ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ตารางครู
บุคลากรแผนกวิชาฯ
40 ปี แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติแผนกวิชาฯ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตรการเรียนฯ
บริการสารสนเทศครู/บุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่การเดินทาง
ติดต่อแผนกวิชาฯ
สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
การสอบ V-NET 2560
ตารางเรียนนักศึกษา NEW
แผนการเรียน ปวส.
แผนการเรียน ปวช.
ข้อมูลครูที่ปรึกษา 2560
บริการวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สื่อสารและโทรคมนาคม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 341  
เข้าชมปีนี้ : 341  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,573  
  อ.มนต์รัก มาลา
คะแนนภาคเรียนที่ 2/2559

ระดับปวช.


## วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น ระดับ ปวช.1   กลุ่ม 1 /   กลุ่ม 2 /   กลุ่ม 3 /   กลุ่ม 4 /   กลุ่ม 5 /   กลุ่ม 6  /   กลุ่ม 7  

## วิชาเขียนแบบอิเล็กฯด้วยคอม ระดับ ปวช.2   กลุ่ม 1  /   กลุ่ม 2 /   กลุ่ม 3 /   กลุ่ม 4 /

## วิชาโทรศัพท์ ระดับ ปวช.3   กลุ่ม 2  /  กลุ่ม 3