ประเภท : ประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 / 2561 
  การรับสมัครโควตาภายใน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562 
  กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2-2561 
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561  
  กำหนดการสอบและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  การขอรับทุนสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 2561 
  การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม รอบพิเศษ 
  ภาพบรรยากาศพิธีรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 
  กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 
  ตารางสอบปลายภาคที่ 2/60 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  49  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5