ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.4-6.4
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 7.1-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายวิฑูรย์ จิรัคคกุล
  นายสุกิจ  ขัดชอนใบ
  นายชนากร ชุ่มเชื้อ
นายจำนง ทองคำดี
ว่าที่ ร.อ. สุพจน์ ใจรวมกูล
นายภูมิ ไพทีระกุล
นายศราวุธ มณีขัติ
นายชนากร ชุ่มเชื้อ
นายสุขุม สุขใจ
นายนเรศ หม้อใจวงศ์
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
บริการวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ครูวิฑูรย์ จิรัคคกุล
youtube
รวมลิงค์
วิชา เขียนแบบเทคนิค
ครูสุกิจ
VDO
มาตราฐาน
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 175  
เข้าชมปีนี้ : 2,212  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,430  
  เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

บทที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ

1.1  โต๊ะเขียนแบบ
1.2  ไม้ที
1.3  ฉาก
1.4  ดินสอ
1.5  ยางล