::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 37  
เข้าชมเดือนนี้ : 152  
เข้าชมปีนี้ : 1,533  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 44,476  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบอุปกรณ์นิวแมติกส์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา [อ่าน : 4 ครั้ง]    โครงการเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการแข่งขันใช้เกม A-Math ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 43 ครั้ง]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ปี 2562 [อ่าน : 73 ครั้ง] โครงการรับนักศึกษาฝึกงานในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 98 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 112 ครั้ง] นักศึกษาโครงการความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคลำปางกับ Mingdao University ไต้หวัน แนะแนวรุ่นน้อง [อ่าน : 151 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก (ปกติ และทวิภาคี) 2563  [อ่าน : 561 ครั้ง]
     การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก (ปกติ และทวิภาคี) 2563 ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2562  [อ่าน : 144 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 2562 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  [อ่าน : 220 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  [อ่าน : 316 ครั้ง]
     กำหนดการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง(ประเภทโควตา ทวิภาคี)2563  [อ่าน : 4,784 ครั้ง]
     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง (ประเภทโควตา ทวิภาคี) 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบไฮบริดจ์  [อ่าน : 1 ครั้ง]
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบไฮบริดจ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  [อ่าน : 3 ครั้ง]
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดระบบปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส  [อ่าน : 27 ครั้ง]
     ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดระบบปฏิบัติการนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบไฮบริดจ์  [อ่าน : 15 ครั้ง]
     ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ระบบไฮบริดจ์ ..... (อ่านต่อ)
ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องม้วน 3 ลูกกลิ้ง  [อ่าน : 27 ครั้ง]
     ประชาพิจารณ์(ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องม้วน 3 ลูกกลิ้ง ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
รับมอบอุปกรณ์นิวแมติกส์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา
โครงการเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์โดยการแข่งขันใช้เกม A-Math ประจำปีการศึกษา 2563
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET ปี 2562
โครงการรับนักศึกษาฝึกงานในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
ดูรายการทั้งหมด  
 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย