::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 38  
เข้าชมเดือนนี้ : 363  
เข้าชมปีนี้ : 3,104  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 61,349  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอผลงาน Project Assingment โครงการ SCG Excellent Model School [อ่าน : 12 ครั้ง]    รตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2 [อ่าน : 34 ครั้ง]
โครงการอบรมผู้นำและเขียนโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 56 ครั้ง] โครงการ LPTC เด็กช่างทูบี ร่วมทำดีจิตอาสาพัฒนา ณ วัดปงสนุกเหนือ [อ่าน : 67 ครั้ง]
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง [อ่าน : 73 ครั้ง] โครงการอบรม หลักสูตรการเรียนรู้พื้นฐานงานวีดีโอเพื่อมืออาชีพ [อ่าน : 136 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 535 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี64  [อ่าน : 4,287 ครั้ง]
     การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทคัดเลือก ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมกรณีพิเศษ ปวช.3 และ ปวส.2  [อ่าน : 431 ครั้ง]
     การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมกรณีพิเศษ ปวช.3 และ ปวส.2 ..... (อ่านต่อ)
การรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 2564  [อ่าน : 2,030 ครั้ง]
     การรับสมัครนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
ปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ  [อ่าน : 1,873 ครั้ง]
     ปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวงานครูที่ปรึกษาและงานแนะแนว
ประกาศงานแนะแนว เอกสารประกอบผู้กู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 1,305 ครั้ง] ประกาศจากงานแนะแนว คู่มือและขั้นตอนการสมัคร กยศ. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 1,119 ครั้ง]

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  [อ่าน : 231 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  [อ่าน : 247 ครั้ง]
     รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  [อ่าน : 287 ครั้ง]
     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน  [อ่าน : 289 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ..... (อ่านต่อ)
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างยนต์  [อ่าน : 282 ครั้ง]
     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างยนต์ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
เข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอผลงาน Project Assingment โครงการ SCG Excellent Model School
รตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2
โครงการอบรมผู้นำและเขียนโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
โครงการ LPTC เด็กช่างทูบี ร่วมทำดีจิตอาสาพัฒนา ณ วัดปงสนุกเหนือ
ดูรายการทั้งหมด  
Facebook Fanpage วิทยาลัยเทคนิคลำปาง


 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย