p ::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 331  
เข้าชมปีนี้ : 7,088  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,031  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ความร่วมมือตามแนวปฎิบัติวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในสถานการณ์ covid-19 [อ่าน : 7 ครั้ง]    การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการ กฟผ. - สอศ. แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน [อ่าน : 57 ครั้ง]
แนวปฎิบัตินักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในสถานการณ์ covid-19 [อ่าน : 150 ครั้ง] ร่วมแสดงความยินดีบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ [อ่าน : 96 ครั้ง]
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ Excellent Model School แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 360 ครั้ง] คู่มือการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ COVID-19 ของ สอศ. [อ่าน : 144 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 2,272 ครั้ง]
     การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากสถานการณ์ COVID-19  [อ่าน : 2,522 ครั้ง]
     ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากสถานการณ์ COVID-19 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน (ฉบับเปลี่ยนแปลงเวลา) 1-2563 นศ. ปวช.2-3 และปวส.2  [อ่าน : 3,282 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียนเรียน (ฉบับเปลี่ยนแปลงเวลา) 1-2563 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 4,453 ครั้ง]
     กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
ช่องทางการเข้าปรินต์ใบประวัติและใบมอบตัว นศ.ใหม่ 2563  [อ่าน : 6,481 ครั้ง]
     ช่องทางการเข้าปรินต์ใบประวัติและใบมอบตัว นศ.ใหม่ 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวงานครูที่ปรึกษาและงานแนะแนว
ประกาศงานแนะแนว เอกสารประกอบผู้กู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 541 ครั้ง] ประกาศจากงานแนะแนว คู่มือและขั้นตอนการสมัคร กยศ. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 451 ครั้ง]

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างยนต์  [อ่าน : 147 ครั้ง]
     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนหมวดภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 124 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนหมวดภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างยนต์  [อ่าน : 200 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 215 ครั้ง]
     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชา ก่อสร้าง-โยธา  [อ่าน : 200 ครั้ง]
     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชา ก่อสร้าง-โยธา ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ความร่วมมือตามแนวปฎิบัติวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในสถานการณ์ covid-19
การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการ กฟผ. - สอศ. แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
แนวปฎิบัตินักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในสถานการณ์ covid-19
ร่วมแสดงความยินดีบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
ดูรายการทั้งหมด  
 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย