::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 43  
เข้าชมเดือนนี้ : 733  
เข้าชมปีนี้ : 733  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 58,978  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมหารือเกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในโครงการ กฟผ. - สอศ. ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 [อ่าน : 22 ครั้ง]    นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน [อ่าน : 270 ครั้ง]
แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง [อ่าน : 173 ครั้ง] การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง [อ่าน : 174 ครั้ง]
ช่อง GMM25 ถ่ายทำ รายการ Fin ดี มีฤทธิ์์ โครงงาน Pay for Aom วิทยาลัยเทคนิคลำปาง [อ่าน : 177 ครั้ง] พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง [อ่าน : 147 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
ปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ  [อ่าน : 773 ครั้ง]
     ปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ..... (อ่านต่อ)
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  [อ่าน : 473 ครั้ง]
     ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ..... (อ่านต่อ)
เลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 431 ครั้ง]
     ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
การรับนักเรียนนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 2,814 ครั้ง]
     การรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี2564  [อ่าน : 895 ครั้ง]
     การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปี2564 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวงานครูที่ปรึกษาและงานแนะแนว
ประกาศงานแนะแนว เอกสารประกอบผู้กู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 991 ครั้ง] ประกาศจากงานแนะแนว คู่มือและขั้นตอนการสมัคร กยศ. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 854 ครั้ง]

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  [อ่าน : 33 ครั้ง]
     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน  [อ่าน : 89 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ..... (อ่านต่อ)
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างยนต์  [อ่าน : 101 ครั้ง]
     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างยนต์ ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน  [อ่าน : 69 ครั้ง]
     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างยนต์  [อ่าน : 92 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างยนต์ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ร่วมหารือเกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในโครงการ กฟผ. - สอศ. ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
ดูรายการทั้งหมด  
Facebook Fanpage วิทยาลัยเทคนิคลำปาง


 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย