::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 833  
เข้าชมปีนี้ : 10,455  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 53,398  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วท.ลำปาง [อ่าน : 96 ครั้ง] ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายฯ [อ่าน : 74 ครั้ง]
การบริจาคโลหิตของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง [อ่าน : 62 ครั้ง] โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) [อ่าน : 77 ครั้ง]
เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง [อ่าน : 67 ครั้ง] โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา [อ่าน : 80 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
การพ้นสภาพของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 502 ครั้ง]
     การพ้นสภาพของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ประเจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 320 ครั้ง]
     การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และ ปวส. ประเจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษา  [อ่าน : 421 ครั้ง]
     การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาสำหรับนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม 1-63  [อ่าน : 241 ครั้ง]
     การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม 1-63 ..... (อ่านต่อ)
การยกเว้นการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2563)  [อ่าน : 433 ครั้ง]
     การยกเว้นการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2563) ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวงานครูที่ปรึกษาและงานแนะแนว
ประกาศงานแนะแนว เอกสารประกอบผู้กู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 719 ครั้ง] ประกาศจากงานแนะแนว คู่มือและขั้นตอนการสมัคร กยศ. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 597 ครั้ง]

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนหมวดวิชาคณิตศาสตร์  [อ่าน : 169 ครั้ง]
     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนหมวดวิชาคณิตศาสตร์  [อ่าน : 152 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพับไฮดรอลิค จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 3  [อ่าน : 86 ครั้ง]
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพับไฮดรอลิค จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 3 ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนหมวดวิชาคณิตศาสตร์  [อ่าน : 176 ครั้ง]
     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ..... (อ่านต่อ)
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างยนต์  [อ่าน : 325 ครั้ง]
     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วท.ลำปาง
ดร.ณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายฯ
การบริจาคโลหิตของคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
ดูรายการทั้งหมด  
Facebook Fanpage วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย