::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,076  
เข้าชมปีนี้ : 7,669  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,017  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครูปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 90 ครั้ง] การมอบประกาศนียบัตรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอินโดนีเชีย [อ่าน : 46 ครั้ง]
อบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม [อ่าน : 75 ครั้ง] พิธีเปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม [อ่าน : 65 ครั้ง]
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25 [อ่าน : 45 ครั้ง] ร่วมงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ [อ่าน : 31 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
แจ้งนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าใช้งานระบบ RMS2016  [อ่าน : 9 ครั้ง]
     แจ้งนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าใช้งานระบบ RMS2016 ..... (อ่านต่อ)
แจ้งการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปางสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่เข้าใช  [อ่าน : 431 ครั้ง]
     แจ้งการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปางสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่เข้าใช้งานไม่ได้ ..... (อ่านต่อ)
การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม รอบพิเศษ  [อ่าน : 155 ครั้ง]
     การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ..... (อ่านต่อ)
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 774 ครั้ง]
     การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการหลักษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
การพ้นสภาพนักศึกษา ปวช ปวส. ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ภาคเรียนที่ 2 / 2560  [อ่าน : 1,113 ครั้ง]
     การพ้นสภาพนักศึกษา ปวช ปวส. ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 24 ครั้ง]
     ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ ขายซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 120 รายการ  [อ่าน : 94 ครั้ง]
     ประกาศ ขายซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 120 รายการ ..... (อ่านต่อ)
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 126 ครั้ง]
     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 160 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 196 ครั้ง]
     ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครูปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2561
การมอบประกาศนียบัตรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอินโดนีเชีย
อบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม
พิธีเปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม
ดูรายการทั้งหมด  
 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย