::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,146  
เข้าชมปีนี้ : 6,349  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,697  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (Fix it center) [อ่าน : 31 ครั้ง]    ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ประจ [อ่าน : 102 ครั้ง]
การปฐมนิเทศ และทำสัญญานักเรียน นักศึกษา พร้อมผู้ปกครองก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ [อ่าน : 126 ครั้ง] ปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี [อ่าน : 157 ครั้ง]
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 377 ครั้ง] อาหารปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง [อ่าน : 84 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
แจ้งการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปางสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่เข้าใช  [อ่าน : 58 ครั้ง]
     แจ้งการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปางสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่และนักศึกษาที่เข้าใช้งานไม่ได้ ..... (อ่านต่อ)
การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม รอบพิเศษ  [อ่าน : 42 ครั้ง]
     การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ..... (อ่านต่อ)
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 678 ครั้ง]
     การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ปีการหลักษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
การพ้นสภาพนักศึกษา ปวช ปวส. ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ภาคเรียนที่ 2 / 2560  [อ่าน : 1,003 ครั้ง]
     การพ้นสภาพนักศึกษา ปวช ปวส. ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ภาคเรียนที่ 2 / 2560 ..... (อ่านต่อ)
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ  [อ่าน : 5,217 ครั้ง]
     การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 122 ครั้ง]
     ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ..... (อ่านต่อ)
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างยนต์  [อ่าน : 283 ครั้ง]
     ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่างยนต์และไฟฟ้ากำลัง ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน แผนก....  [อ่าน : 453 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้ากำลัง  [อ่าน : 381 ครั้ง]
     ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกวิชาช่างยนต์และช่างไฟฟ้ากำลัง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกเทคนิคพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  [อ่าน : 514 ครั้ง]
     ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สอนแผนกเทคนิคพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (Fix it center)
ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ประจ
การปฐมนิเทศ และทำสัญญานักเรียน นักศึกษา พร้อมผู้ปกครองก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ดูรายการทั้งหมด  
 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย