::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 28  
เข้าชมเดือนนี้ : 74  
เข้าชมปีนี้ : 15,623  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 73,868  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 8 ครั้ง]    สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 [อ่าน : 42 ครั้ง]   
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 38 ครั้ง]    เทคนิคจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต [อ่าน : 16 ครั้ง]   
โครงงานแผนกวิชาช่างยนต์ได้นำผลงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์​ เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรร [อ่าน : 30 ครั้ง]    วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 [อ่าน : 45 ครั้ง]

   ข่าวประกาศ
การรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา 65  [อ่าน : 729 ครั้ง]
     การรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประเภทโควตา 2565 ..... (อ่านต่อ)
ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 11,893 ครั้ง]
     ขยายเวลาการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 11,366 ครั้ง]
     การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ..... (อ่านต่อ)
ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ(ฉบับที่ 11)  [อ่าน : 11,348 ครั้ง]
     ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่11) ..... (อ่านต่อ)
ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ(ฉบับที่ 10)  [อ่าน : 11,342 ครั้ง]
     ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่10) ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวงานครูที่ปรึกษาและงานแนะแนว
ประกาศงานแนะแนว เอกสารประกอบผู้กู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 11,317 ครั้ง] ประกาศจากงานแนะแนว คู่มือและขั้นตอนการสมัคร กยศ. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 11,322 ครั้ง]

   ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  [อ่าน : 26 ครั้ง]
     ผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  [อ่าน : 34 ครั้ง]
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ..... (อ่านต่อ)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์และโปรแกรมจำลองสถานีการผลิตด้วยวิธี e-bidd  [อ่าน : 37 ครั้ง]
     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์และโปรแกรมจำลองสถานีการผลิตด้วยวิธี e-bidding ..... (อ่านต่อ)
ผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน   [อ่าน : 45 ครั้ง]
     ผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   [อ่าน : 11,336 ครั้ง]
     รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันทักษะ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
เทคนิคจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต
ดูรายการทั้งหมด  
Facebook Fanpage วิทยาลัยเทคนิคลำปาง


 
Administrator
  MN_แผนกวิชา
  MN_ฝ่ายงานวิทยาลัย