::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 668  
เข้าชมปีนี้ : 2,713  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 35,115  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ   
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน( Fix it center Thailand 4.0 )   
 พิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพและทุนการศึกษา โครงการ SLP Model School 
 พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 ได้นำเครื่อง ตรวจวัดฝุ่นละอองจัดแสดงพร้อมสาธิตการใช้งาน ให้กับผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมงาน  
 ได้รับวุฒิบัตร เป็นบุคคลที่มีคุณความดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อส 
 ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ 
 เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบทวิภาคี จำนวน 15 คน  
 การรับสมัครงานของบริษัท Comnatz (ประเทศไทย) จำกัด 
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 
 ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระบบทวิภาคี  
 การปฐมนิเทศ และทำสัญญานักเรียน นักศึกษา พร้อมผู้ปกครองก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการประจำภ 
 ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละออง Pm 2.5  
 อบรม Rapid prototyping 
 การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ภาครัฐ) 
 การแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง 
 รางวัลชนะเลิศ 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Intelligent Mirror การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษ 
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทที่ 6  
 พร้อมเข้าร่วมประชุมเตรียมรับการประเมินเพื่อเป็น "สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ 
มีข้อมูลทั้งหมด  345  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>