::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 36  
เข้าชมเดือนนี้ : 361  
เข้าชมปีนี้ : 3,102  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 61,347  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 เข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอผลงาน Project Assingment โครงการ SCG Excellent Model School   
 รตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2 
 โครงการอบรมผู้นำและเขียนโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
 โครงการ LPTC เด็กช่างทูบี ร่วมทำดีจิตอาสาพัฒนา ณ วัดปงสนุกเหนือ 
 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
 โครงการอบรม หลักสูตรการเรียนรู้พื้นฐานงานวีดีโอเพื่อมืออาชีพ 
 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) แนะแนวการฝึกอาชีพ 
 บริษัท ปูนซิเมนท์ไทย (จำกัด)ลำปาง มอบของที่ระลึก และสวัสดีปีใหม่ 
 การรายงานตัวเข้าเรียนต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 
 มอบทุนการศึกษา นักเรียนผู้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดาและครู 
 มอบรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษาและรางวัลครูผู้สอนดีเด่น” 
 ตัวแทนจากสมาคมผู้ปกครองมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563  
 ร่วมหารือเกี่ยวกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในโครงการ กฟผ. - สอศ. ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 
 นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน 
 แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง 
 ช่อง GMM25 ถ่ายทำ รายการ Fin ดี มีฤทธิ์์ โครงงาน Pay for Aom วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
 พิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง 
 ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 
มีข้อมูลทั้งหมด  558  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>