::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 789  
เข้าชมปีนี้ : 7,018  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 39,420  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการนัดพบตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชน   
 รางวัล"ครูดีศรีอาชีวศึกษา"และรางวัล "คนดีศรีอาชีวศึกษา" 
 โครงการส่งเสริมวินัยการออม 
 มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา 
 Fix it center 
 พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 Day Camp 
 เยี่ยมเด็กและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น 
 คณะครูนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ 
 คณะครูนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในสถานประกอบการ 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียน โดยกระบว 
 สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียน โดยกระบว 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียน โดยกระบว 
 โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ และครูผู้สอนรายวิชา ระบบทวิภาคี หลักสูตร 30 ชั่วโมง 
 โครงการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ และครูผู้สอนรายวิชา ระบบทวิภาคี หลักสูตร 30 ชั่วโมง  
 โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชน ด้านเทคโนลียีและนวัตกรรม 
 กิจกรรม พี่เล่าให้น้องฟัง "เรื่องไฟฟ้า" 
 กิจกรรมเฝ้าระวังการทุจริต 
มีข้อมูลทั้งหมด  399  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>