p ::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 327  
เข้าชมปีนี้ : 7,084  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,027  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
  ความร่วมมือตามแนวปฎิบัติวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในสถานการณ์ covid-19   
 การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการ กฟผ. - สอศ. แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน 
 แนวปฎิบัตินักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในสถานการณ์ covid-19 
 ร่วมแสดงความยินดีบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ  
 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ Excellent Model School แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ปีการศึกษา 2563 
 พิธีวางศิลากฤษ์อาคารแฟลต 14 หน่วย  
 โครงการอบรมการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meetings. 
 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 
  สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง สนับสนุนค่าจ้างและครุภัณฑ์การศึกษา 
 การส่งมอบ-รับมอบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 ประชุมวิทยาลัยและร่วมแสดงตวามยินดี 
 ตอนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวอรณี จริยา  
 มอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาชีพ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติเพลิงไหม้ 
 ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการธนพล ทิพยกัญญานนท์  
 มอบอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง (Aerosol box) เพื่อคัดกรองผู้ป่วย CoVid 19 
 เข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2 
 กิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษา โครงการ กฟผ. - สอศ. โดยใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2562 
 โครงการ กฟผ. - สอศ. ในการฝึกอาชีพ ภาคฤดูร้อน/2562  
มีข้อมูลทั้งหมด  470  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>