::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 42  
เข้าชมเดือนนี้ : 949  
เข้าชมปีนี้ : 6,152  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 22,500  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ประจ 
 การปฐมนิเทศ และทำสัญญานักเรียน นักศึกษา พร้อมผู้ปกครองก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 ปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561  
 อาหารปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 
 FIX IT CENTER THAILAND 4.0 
 THAILAND - KOREA TVET Development Cooperation 23 April - 8 May, 2018 
 โครงการกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2561 
 โครงการกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2561 
 พิธีสรงน้ำองค์พระวิษณุกรรมและรดน้ำดำหัว ประจำปี 2561  
 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 
 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 ที่ปรึกษาตรวจเยี่ยม โครงการอาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
 โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2561 
 คณะครูจำนวน 4 คนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย รู้กฎวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปี 2561  
มีข้อมูลทั้งหมด  197  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10