::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 34  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,052  
เข้าชมปีนี้ : 7,645  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 23,993  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และไหว้ครูปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2561    
 การมอบประกาศนียบัตรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอินโดนีเชีย 
 อบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม  
 พิธีเปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25 
 ร่วมงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ 
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมพัฒนาวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
 การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ.-สอศ ภายใต้โครงการความร่วมมือกำลังคนระดับ 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษา 
 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อประหยัดพลังงาน 
 โครงการ พลัง R ปลูกต้นไม้ในป่าใหญ่ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 
 กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 
 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (Fix it center)  
 ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ประจ 
 การปฐมนิเทศ และทำสัญญานักเรียน นักศึกษา พร้อมผู้ปกครองก่อนออกฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 ปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561  
 อาหารปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
มีข้อมูลทั้งหมด  210  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>