::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 45  
เข้าชมเดือนนี้ : 744  
เข้าชมปีนี้ : 12,089  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 70,334  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ร่วมเป็นวิทยากร อบรม เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาและติดตามบทบาทครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
 ร่วมบรรยาย การอบรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ระบบออนไลน์ 
 ต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี  
 สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบห้องเรียนที่ติดฟิล์มกรองแสงแผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา 
 ร่วมเป็นวิทยากร โครงการ อบรมสัมมนาครูที่ปรึกษารูแบบทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชล 
 รับฟังการบรรยายธรรมะ และรายงานผลโครงการทหารพันธ์ุดี ของมณฑลทหารบกที่ 32  
 โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ  
 โครงการสานต่อการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงิน โครงการ Fin ดี 
 สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
 สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบสื่อการเรียนการสอน แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ 
 สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบสื่อการเรียนการสอน แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ 
 บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นต์เตอร์ สำนักงานใหญ่ มอบสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ประสานงานและติดตามการจองวัคซีนป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด 19  
 การสัมภาษณ์ นักศึกษาตามโครงการ กฟผ.-สอศ. 
 สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
 สมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มอบสื่อการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 จัดทำคลิปวีดีโอสั้น เสนอคณะกรรมการฯ โครงการ กฟผ.-สอศ. 
 ร่วมการประชุม กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศและปรับภูมิทัศน์ ตำรวจพันธุ์ดี ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง 
 ถวายเทียนจำนำพรรษา แผนกช่างกลโรงงาน ปีการศึกษา 2564 
มีข้อมูลทั้งหมด  630  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>