::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 204  
เข้าชมปีนี้ : 14,070  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 57,013  
  ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  13-11-2563
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ มีข้อราชการ ชี้แจงเกี่ยวกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การเตรียม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายไว้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว