::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 43  
เข้าชมเดือนนี้ : 733  
เข้าชมปีนี้ : 733  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 58,978  
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  19-12-2563
ระหว่างวันที่ 15 - 16  ธันวาคม 2563  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยการนำของ นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เข้าร่วมการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์  ประจำปีพุธศักราช 2563 - 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ได้คัดเลือกผลงานและส่งเข้าประกวดทั้งหมด 9 ประเภท  จำนวน  49  ผลงาน  และมีผลงานที่ได้รับรางวัลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย จำนวน  15  ผลงาน ดังนี้

ผลการเข้าร่วมประกวด“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์
ประจำปีพุทธศักราช2563 – 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน รางวัล แผนกวิชา
ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์เปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึง รางวัลชนะเลิศ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
อุปกรณ์ช่วยป้อนลวดเชื่อมทิก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและพ่นผสมเกสรพันธุ์พืช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ แผนกวิชาช่างยนต์
ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน Dual Axis Tracker รางวัลชนะเลิศ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
เครื่องเติมลมพลังงานสะอาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปั้นปูนตา เลิศล้าลายล้านนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา
ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ระบบเครือข่ายแจ้งสภาพอากาศและฝุ่นละอองโดยระบบ
NBIOT AIS (Air Quality Monitoring and Dust StationSystem By NB-IOT AIS)
รางวัลชนะเลิศ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
กล้องอัจฉริยะตรวจจับการสวมใส่หน้ากากอนามัยผ่านการคัดกรองโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ รางวัลHonor Award แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
 
แผ่นกรองฝุ่นละอองจากกระดาษเส้นใยธรรมชาติสาหรับหน้ากากอนามัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
(หมวดวิทยาศาสตร์)
อุปกรณ์กรองคนเข้า แบบวัดอุณหภูมิ(Equipment Screen System By Measure Temperature) รางวัลHonor Award
 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทที่ ๙ สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์(Mini Smart Farms)
 
มินิสมาร์ทฟาร์มระบบโซลาร์เซลล์ ควบคุมด้วยIOT รางวัลชนะเลิศ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Smart Farm เศรษฐกิจพอเพียง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Smart Farm เศรษฐกิจพอเพียง รางวัลHonor  Award แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับ ปวช. การศึกษาชนิดของกระดาษสาผสมเส้นใยธรรมชาติที่เหมาสมในการกรองฝุ่นอะลองสำหรับหน้ากากอนามัย เหรียญทอง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
(หมวดวิทยาศาสตร์)
โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับ ปวส. การศึกษากรรมวิธีและประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนจากใยสับปะรด เหรียญทอง


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว