::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 43  
เข้าชมเดือนนี้ : 733  
เข้าชมปีนี้ : 733  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 58,978  
  แนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  19-12-2563
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563  นายณัฐนนท์  ภู่อริยพงศ์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำปาง อาทิ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแนะแนว  โรงเรียนผดุงวิทย์วัดศรีบุญเรือง แผนกมัธยมและโรงเรียนเทศบาล​5​ชุมชนบ้านฟ่อน แผนกเมคคาทรอนิกส์​แนะแนว โรงเรียน​เทศบาล ​4 (บ้านเชียงราย)​ แผนกอิเล็กทรอนิกส์แนะแนวโรงเรียนทองทิพย์วิทยา อ.แม่ทะ  เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น และตอนปลาย ได้รับทราบข่าวสารการศึกษาต่อสายอาชีพ เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษาให้มีกำลังคนเพียงพอต่อความต้องการของตลาดรงงาน

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว