::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 38  
เข้าชมเดือนนี้ : 363  
เข้าชมปีนี้ : 3,104  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 61,349  
  โครงการ LPTC เด็กช่างทูบี ร่วมทำดีจิตอาสาพัฒนา ณ วัดปงสนุกเหนือ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  21-02-2564
      วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  พุแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลําปาง ได้เป็นตรวจเยี่ยม การทำกิจกรรม ตามโครงการ LPTC เด็กช่างทูบี ร่วมทำดีจิตอาสาพัฒนา ณ วัดปงสนุกเหนือ ซึ่งดำเนินโครงการโดยครูที่ปรึกษาชมรมและนักเรียน นักศึกษา สมาชิกชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และชมรมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน  60 คน การทำกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวมจากกิจกรรมจิตอาสา ทั้งยังได้ซึมซับจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และเป็นการสืบสาน รักษาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์  จัดเก็บวัสดุ ของใช้ ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคาร ต่างๆ  ของวัดปงสนุกเหนือ ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลำปาง เคยได้รับรางวัล “Award of Merit” ด้านการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค   โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคลำปางที่ว่า เทคนิค จิตอาสา  ตั้งแต่เวลา 08:00 น ถึงเวลา 16:00 น.  ณ วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว