::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ถวายอาลัย เสด็จสู่สวรรค์คาลัย..
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 697  
เข้าชมปีนี้ : 4,424  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,134  
  การฝึกอบรมและเข้าประจำกองประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  09-10-2560
การฝึกอบรมและเข้าประจำกองประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ
          ในวันที่  2 - 7 ตุลาคม 2560  วิทยาลัยเทคนิคลำปางได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและเข้าประจำกองประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญให้กับนักเรียนระชั้น ปวช. 1   โดยได้แบ่งกิจกรรมการฝึกอบรม ออกเป็น   2 รุ่น  ซึ่งการจัดกิจกรรมได้จัดให้สอดคล้องกับคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญคือ “บริการ”  โดยได้บูรณาการการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว