::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 4  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 548  
เข้าชมปีนี้ : 13,880  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 30,228  
  การสอบคัดเลือกนักศึกษา ระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการฯ กฟผ.-สอศ ภายใต้โครงการความร่วมมือกำลังคนระดับ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  04-06-2561
วันศุกร์  ที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ทางวิทยาลัยเทคนิคลำปางได้ทำการ  สอบคัดเลือกนักศึกษา  ระบบทวิภาคี  เข้าร่วมโครงการฯ          กฟผ.-สอศ.แผนกวิชาที่ได้เข้าทำการสอบคัดเลือก  1.แผนกวิชาช่างยนต์ 2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 3. และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  กับ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( สอศ.)  โดยวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  ร่วมกับ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต            แห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ)  ณ.ห้องประชุม 1  ชั้น 2  อาคารโรงอาหาร  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว