::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 765  
เข้าชมปีนี้ : 3,930  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 36,332  
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  07-08-2561
วันพุธที่  1  สิงหาคม  2561  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทรงบาดาล  ตึกอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จังหวัดชลบุรี  ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ  ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และมูลนิธิเฟื่องพัฒนา ได้แก่ บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทวาลโบ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (ก.กรอ.อศ.) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ ภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (ก.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ  โดยได้รับเกียรติจาก  นาย วิบูลย์  กรมดิษฐ์  ประธานกลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบเป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีนายพันธ์ศักดิ์  โรจนากาศ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ และมีนายจีระพงษ์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางเป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วยนายสุวศิน  ปุพพโก  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  และนายสุทัศน์  สุขารมย์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว
  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว