::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,047  
เข้าชมปีนี้ : 3,149  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 35,551  
  งานมุทิตานุสรณ์
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  01-10-2561
วันศุกร์ที่  28  กันยายน  2561  เวลา  06.09  น.  นายจีระพงษ์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เป็นประธานในงานมุทิตานุสรณ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษาของ  อาจารย์ เพทาย  นวลจี  อาจารย์วรวิทย์  สุวรรณเลิศ  อาจารย์แผนกช่างกลโรงงาน  และ  อาจารย์เกษม  สวัสดิ์อารีย์  ว่าที่ ร.ท.สมโภชน์ จงเจริญ  อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา  2561  จำนวน 4 คน  ณ อาคารอเนกประสงค์  70 ปี  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว