::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,047  
เข้าชมปีนี้ : 3,149  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 35,551  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรุ้ทางวิชาชพี PLC ในสถานศึกษา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  10-10-2561
วันอังคารที่  9  ตุลาคา 2561 เวลา 08.30 น. นายจีระพงษ์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ PLC ในสถานศึกษา       มีคณะผู้บริหาร  คณะครูอาจารย์ เข้าร่วมการอบรม  โดยวิทยากร  อาจารย์ใบหยก  เมธนาวิน  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  และอาจารย์ภักดี  ศรีอรุณ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  ได้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุม 1 อาคารโรงอาหาร  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว