::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 895  
เข้าชมปีนี้ : 5,307  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 48,250  
  ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  30-10-2561
วันที่ 27-30ต.ค. 2561นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง พร้อมด้วย นายมงคล วานิกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายตุ๋ย สุวงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวโสภาพรรณ ใฝนันตา หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และนางสาวเบญจวรรณ วรรณสาร  ครูภาษาอังกฤษ ได้ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลำปาง กับ Ming​Dao University ไต้หวัน เพื่อการแลกเปลี่ยนครู และนักศึกษา ในด้านการฝึกงาน การฝึกอาชีพ และด้านศิลปวัฒนธรรม   และในครั้งนี้สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนในโครงการฯ ซึ่งกำลังศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา  Material Energy  Engineering ระบบทวิภาคี จำนวน 3 ทุน รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมสถานประการที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดส่งครูและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว