::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 41  
เข้าชมเดือนนี้ : 733  
เข้าชมปีนี้ : 4,167  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 36,569  
  จัดประชุมชี้แจงการสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  14-01-2562
วันจันทร์ที่  14  มกราคม  2562  เวลา  11.30  น.  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  ฝ่ายวิชาการ  จัดประชุมชี้แจงการสอบทางการศึกษาระดับชาติ  หรือ  V-NET สำหรับ  นักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น  ปวช.  3  และ  ปวส.  2  ณ  อาคารอเนกประสงค์  70  ปี

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว