::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 668  
เข้าชมปีนี้ : 2,713  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 35,115  
  ได้รับวุฒิบัตร เป็นบุคคลที่มีคุณความดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อส
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  08-03-2562
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 นายจีระพงษ์  แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ในงาน มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ และเปิดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (Big Data System) ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการในงานนี้ นายธนาคาร นามเตจ๊ะ และนายสิทธิพงษ์ พิริยะ ทั้งสองเป็นนักศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช.3  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้รับวุฒิบัตร เป็นบุคคลที่มีคุณความดี มีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว