::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 893  
เข้าชมปีนี้ : 5,305  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 48,248  
  พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(MOU)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  06-06-2562
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และครู บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด โดยมี นายสนธยา วงศ์ปลูกแก้ว ตำแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา เข้าร่วมการทำบันทึกในครั้งนี้ โดยมีนายตุ๋ย สุวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 1 และคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะคาร่วมเป็นพยาน ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปรัญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว