::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 894  
เข้าชมปีนี้ : 5,306  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 48,249  
  โครงการพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่ดีงาม นักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2562
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  10-06-2562
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 08.39 น. นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประธานเปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่ดีงาม ปีการศึกษา 2562 โดย พระนักเทศน์ พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต (นครโธสง) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับ ปวส.1 และระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว