::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 41  
เข้าชมเดือนนี้ : 302  
เข้าชมปีนี้ : 7,923  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,325  
  ต้อนรับครูฝึกสอนGuilin University of Electronic Technology
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  12-07-2562
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้ต้อนรับครูฝึกสอนจาก Guilin University of Electronic Technology คือ Miss Cao Shufan หรือ ครูทอฝัน กับMiss Wei Qianqui หรือ ครูฟ้า และได้แนะนำให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จัก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ด้านภาษาต่างประเทศ สู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการความร่วมมือ จัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลำปาง กับ Guilin University of Electronic Technology (GUET) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว