::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 790  
เข้าชมปีนี้ : 7,019  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 39,421  
  รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  04-09-2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ กยศ. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 
ในวันที่ 2-4 กันยายน 2562 ณ หอประชุม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปางมอบหมายให้ นางโชติมา วัยวัฒน์ ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว