::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 26  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,327  
เข้าชมปีนี้ : 1,327  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 44,270  
  โครงการส่งเสริมวินัยการออม
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  04-09-2562
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. – 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดลำปาง ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ตระหนักถึงความสำคัญของการออม และสร้างความมั่นคงให้ชีวิตยามเกษียณ ณ อาคารอเนกประสงค์ 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว