::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 6  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 862  
เข้าชมปีนี้ : 5,274  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 48,217  
  ตอนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวอรณี จริยา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  18-05-2563
วันที่ 12 พ.ค. 2563 คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับ นางสาวอรณี  จริยา    รองผู้อำนวยการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กผฝ.แม่เมาะ ย้ายมารักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ 522/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว