p ::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 328  
เข้าชมปีนี้ : 7,085  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 50,028  
  การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ Excellent Model School แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ปีการศึกษา 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  24-06-2563
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายจีระพงษ์  แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน ครู  ได้ตอนรับ นายนายปริญญา  พัฒทอง  นายธรรมจักร  แสงทอง  นายพงสิทธฺ์  สีทับทิม  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการ "Excellent  Model  School" ของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง กับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดจำนวน  25  คน  ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว