::วิทยาลัยเทคนิคลำปาง::
Welcome to Lampang Technical College
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 429  
เข้าชมปีนี้ : 8,625  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 51,568  
  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง MOU พัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  16-07-2563
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายจีระพงษ์  แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีขอบเขตความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย นวัตกรรมต่างๆ การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตและพัฒนานักศึกษาครู ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว